News

Happy Birthday, Latvia!

19.11.2018

Sapņo, un tu nebūsi mazs:

Visa pasaule tevī liesies kā kvass.


Sapnis viscietāko tēraudu dzeļ

Un cilvēku visam pāri ceļ.


Sapnī tu pats topi sākums,

Pats sev par sakni un zelta vāku.


Sapņo!

A. Čaks