Ziņas

Latvijas Montessori Fonds ir kļuvis par oficiālo AMI filiālu Latvijā.

30.04.2018
Latvijas Montessori Fonds ir kļuvis par oficiālo AMI filiālu Latvijā.

Ar lepnumu informējam, ka Latvijas Montessori Fondam ir oficiālais AMI* pārstavja statuss.

Tas dod priekšrocības un labākus nosacījumus nodrošināt Latviju un tajā augošus bērnus
ar kvalitatīvo Montesori izglītību, kā arī palīdzēt transformēties organizācijām,  programmām, iestādēm un citiem, kas lieto Montesori vārdu, nesniedzot īsto Montessori  izglītību, lai sasniegtu AMI* izglītības standartus.

Oficiāla parakstīšanas ceremonija notikusi Amsterdāmā, pilsētā, kur Marija Montessori dzīvoja un strādāja savas pēdējus dzīves gadus. Holandē ir vislielākais municipālo skolu
skaits Eiropā, kas strādā pēc Montesori metodes. Latvijas Montessori Fonds tagad ir daļa no lielas ģimenes, kas atbalsta autentiskus principus un tīrus dr.Marijas Montessori idejas. Mēs esam atklāti sadarbībai ar bērnudarziem, skolotājiem un vecākiem kvalitatīvas izglītības izplatīšanai, lai padarītu Montesori pieeju katram bērnam Latvijā. Mūsu apņemšanās Latvijas sabiedrībai ir nodrošināt iespēju iepazistināties un izjūst autentiskās Montesori metodes rezultātu atmosfēru. Atklāt bērniem un vecākiem vairākas iespējas redzēt atšķirību un turēties īstai izglītībai.


*AMI – Asociation Montessori Internationale (Starptautiskā Montesori Asociācija)


Par AMI

1929. gadā Maria Montessori kopā ar dēlu Mario un galveno mītni Berlīnē (līdz 1935. gadam, pēc tam - Amsterdamā) izveidoja Asociāciju Montessori Internationale (AMI).


AMI ir unikāla loma kā Montessori kustības vēstures aizbildnim, saglabājot Maria Montessori mantojuma integritāti. Šajā amatā AMI ir atbildīgs par Montessori filozofijas skaidrošanu un praksi, lai apmierinātu bērnu vajadzības un ietekmētu izglītības paradigmas strauji mainīgajā pasaulē. 

Asociācijas Montessori Internationale (AMI) misija ir atbalstīt cilvēka dabisko attīstību no dzimšanas brīža, ļaujot bērniem kļūt par sabiedrības transformējošiem elementiem, tādējādi radot harmonisku un mierīgu pasauli. 

AMI tiek atzīta starptautiskā līmenī attiecībā uz bērna unikālo dabas autoritatīvu balss, cilvēka dabisko attīstību un bērna tiesībām. 

AMI tiek identificēta gan valsts, gan starptautiskā līmenī, kā Montessori filozofijas un pedagoģijas aizbildnis un kultivators. 

AMI tiek aicināta palīdzēt starptautiskajām un nacionālajām humānās palīdzības un valsts pārvaldes iestādēm, risinot sociālās un izglītības problēmas, kurās bērnu izglītošanā var veikt pozitīvas pārmaiņas. 


AMI darbība ietver treneru apmācības programmas koordinēšanu, Montesori materiālu apstiprināto ražotāju vadīšanu, Montessori grāmatas publicēšanu, kongresu un studiju konferenču organizēšanu, kas saistītas ar Montessori biedrībām, kā arī žurnāla "Communication" publicēšanu.