Par Mariju Montessori

Par Mariju Montessori

Montessori pedagoģijas radītāja ir Marija Montessori - itāļu ārste un pedagoģe, kas dzimusi 1870.gadā. Viņa bija savam laikam izcili progresīva un izglītota sieviete, pirmā sieviete ar doktora grādu Itālijā. 

Viņas pedagoģiskā sistēma, kura ieguva lielu popularitāti un nezaudē aktualitāti arī mūsdienās radās novērojumu un praktisku izmēģinājumu ceļā. M.Montessori, iepazinusies ar sava laika izcilu psihiatru E.Segēna un G.Itarda darbiem un praksē sastopoties ar garīgi atpalikušiem bērniem, izdarīja sev secinājumu par to, ka šo bērnu problēma ir vairāk pedagoģiska nekā medicīniska. 

Izmantojot, patiesībā radot un praksē papildinot, savu oriģinālo metodiku, M.Montessori gada laikā guva fenomenālus panākumus- viņas audzēkņi valsts eksāmenos uzrādīja labākus rezultātus kā normāli bērni. Šie panākumi deva stimulu tālākam darbam un vēlāk nonākusi pie secinājuma, ka viņas metodes ir efektīgas gan bērniem ar attīstības traucējumiem, gan, produktīvi izpildītas, arī veseliem bērniem, Marija Montessori ziedoja savu darbību veselajiem bērniem, kuriem tolaik klājās vēl grūtāk. 

1907. gadā Romā M.Montessori organizēja pirmo „Bērnu māju”(Casa die Bambini), kurā, mācot un vienlaikus pētot bērnus, radās viņas pedagoģijas kodols, ko vēlāk Montesori aprakstīja savā darbā „Bērnu māja. Zinātniskās pedagoģijas metode.” Viņas darbam bija lieli panākumi un drīz tika atvērti vairāki šī tipa „dārziņi” Itālijā. 1909. gadā notika pirmie Montesori kursi un sākās viņas pedagoģijas izplatība visā pasaulē. Ikgadējie kursi tika organizēti Itālijā, Anglijā, Francijā un vēlāk arī Āzijā. Liela interese par Montessori pedagoģiju bija ASV un jau kopš 1910.gada Krievijā, kur tās izplatītāja tai laikā bija J.Fauseka. Tomēr 1929.gadā PSRS Izglītības ministrija aizliedza Montessori kā buržuāziskas ideoloģijas radītu un plaukstošai sociālisma valstij nepiemērotu.

Arī Latvijā jau pirmskara gados bija pazīstama Montessori pedagoģija .Bet padomju gados, tāpat kā visā PSRS, arī Latvijā šī pedagoģija bija pilnīgi noklusēta un nezināma. Otrais Montessori pedagoģijas popularitātes vilnis pasaulē radās pagājušā gadsimta 50.gados un turpinās arī mūsdienās. 1948. gadā M.Montessori tika piešķirta Nobela miera prēmija. Pašlaik pasaulē ir vairāki tūkstoši Montessori skolu, Anglijā ir 20% Montessori tipa skolu, ko apmeklē bērni vecumā no 4 līdz 12 gadiem, Holandē- 40% . Arī Latvijā pēc neatkarības atgūšanas sākās Montessori pedagoģijas atdzimšana. Diemžēl Latvijā Montessori pedagoģijas programma nav licenzēta kā valsts akceptēta mācību programma, tādēļ tā pārsvarā tiek izmantota kā individuāla vai mazu grupu metode , kā arī integrēta standartprogrammās kā veiksmīgi papildinoša sistēma .