Par Montessori Pedagoģiju

Par Montessori Pedagoģiju

Katram cilvēkam ir dabiska nepieciešamība augt un attīstīties. Montessori ir visaptveroša zinātniskā izglītības sistēma, kas atbilst šai vajadzībai. Tā ir balstīta uz pārliecības, ka cilvēkam ir milzīgs neizmantots potenciāls, kam ir nepieciešama auglīga vide un pilnīga izteikta pedagoga izglītības pieeja. Tā palīdz cilvēkiem pilnvērtīgi attīstīties.


Montesori pieeja piedāvā plašu izglītības redzējumu kā "palīdzību dzīvībai". Montessori izglītība ir paredzēta, lai atbalstītu bērnu dabisko attīstību no dzimšanas brīža līdz pieaugušam vecumam .Tā nav tikai bērna izglītība, bet arī vide, kur bērns iegūst arī vidusskolas zināšanās. Liels uzsvars tiek likts uz bērna pamata spēju veidošanos pirmajos dzīves gados - ne tikai intelektuālo spēja, bet arī spēcīga personības attīstība.


Kā izglītības sistēma, tā ir izmantota vairāk nekā 22 000 skolās visā pasaulē, un tai ir labāks panākums,  nekā jebkurai citai izglītības pieejai pasaulē.


Montesori pieeja izglītībai iedvesmo bērnus uz mūžīgo mīlestību mācīties, ievērojot viņu dabiskās attīstības trajektorijas. Bērni kļūst pārliecināti, atbildīgi, neatkarīgi audzēkņi, kuri uzticas savām spējām. Montesori programmas veicinātā iekļaušanās pozitīvā sociālā attīstībā, kas veido pamatu ilgstošai piesaistīšanai mācībām un zināšanām.


Bērni, kuriem ir sniegts pareizais atbalsts dabīgai attīstībai, kļūst par bērniem, kuriem ir motivācija un mīlestība mācīties. Tie var elastīgi un radoši domāt, neapzināt citu cilvēku vajadzības, bet aktīvi veicināt harmoniju savās grupās.


Montessori nodarbības nodrošina speciāli izstrādātu mācību vidi, kurā bērni var reaģēt uz viņu dabisko tendenci strādāt. Bērniem ir dabiska izpratne par mācīšanos, un Montessori klasēs tas tiek iedrošināts, dodot viņiem iespēju iesaistīties spontānās, mērķtiecīgās aktivitātēs ar apmācītu pieaugušo vadību. Montessori mācību programma ir vadīta ar bērniem. Montessori pieejā skolotāja loma ir vadīt, tāpēc bērns kļūst par aktīvo izglītojamo. Ar savu darību bērni attīstās koncentrēšanās un priecīgās pašdisciplīnās. Apmācību ietvaros bērni attīstās savā gaitā un ritmā atbilstoši viņu individuālajām spējām. Bērniem tiek dota brīvība attīstīties atbilstoši savam unikālajam ceļam, un tādējādi viņi spēj sasniegt katru attīstības pagrieziena punktu. Šādā veidā aktīvi iesaistoties viņu attīstībā, viņi kļūst pārliecināti, sociāli apzinīgi, empatēti pieaugušie, kas kļūst par pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem.


Montessori izglītība ir visaptveroša un nepārtraukta atbilde uz katras attīstības pakāpes vajadzībām pielāgotā kopējā cilvēka dzīvībai nepieciešamajām vajadzībām. Montesori pieejas galvenie aspekti ir sagatavotā vide, Montessori pedagoga loma un zinātniski izstrādāti Montesori materiāli.