1.1. LMF –Nodibinājums: Latvijas Montessori Fonds, reģ. Nr. 40008268910, AMI fillials Latvijā.
1.2. LMF garantē, ka lojalitātes programmas pieteikuma anketā aizpildītie dati tiks nodoti tikai AMI personām, izņemot gadījumus, kad datu atklāšanas pienākumu pieprasa LR likumdošanas normatīvie akti un ir saskaņoti ar GDPR (skatīt talāk)
1.3. Iesniedzot pieteikuma anketu, persona piekrīt tam, ka LMF ir tiesīgs izmantot tās norādītos kontaktus vai datus tiešā mārketinga nolūkos, izsūtot informāciju e-pasta, pasta vai SMS formā.
1.4. Par programmas dalībnieku var kļūt persona, kas ir sasniegusi pilnus 16 gadus.
1.5. AMI programmai ir iespēja pieteikties personīgi Viestura pr. 95, Rīga, Latvija. Vai internetā Pieteikuma anketa klientam ir pieejama LMF mājas lapā.
1.6. LMF programmas klientiem tiek piedāvāti īpaši noteikumi, kurus nosaka AMI.
1.7. LMF ir tiesības, piedāvāt atlaides semināriem, apmācības programmam un citiem pasākumiem.
1.8. Karte nav norēķinu līdzeklis.
2. Lojalitātes programmas izmantošanas noteikumi
2.1. Katram lojalitātes kartes klientam ir pieeja personīgajam numuram, kurš garantē atlaide tiem pasākumiem, kuras tiek nodrošīnāti AMI un LMF.
2.2. Semināra registrācijas brīdī, lai reģistrēties un saņemt atlaidi, klientam ir jāpasaka savs e-pasts, kuru viņš ir norādījis pieteikuma anketā un AMI kartes numuru.
2.3. Lojalitātes programmas klientiem ir iespēja uzkrāt atlaidi veicot priekšapmaksu par 5 semināriem. (tikai vietējiem semināriem)
2.4. Karte ir derīga vienu gadu.
2.5. Kartes maksa 40 EUR. Ja samaksa netiks saņemta attiecīgā mēnesī, karta tiks anulēta.
2.6. Ja klients nevēlas turpināt izmantot lojalitātes karti, viņam ir tiesības no tās atteikties rakstiska iesnieguma veidā par kartes slēgšanu.
2.7. Jautājumu gadījumā zvanīt 26398797 vai rakstīt montessori.fonds@gmail.com Aktuālie programmas noteikumi atrodami mājaslapā
2.8. LMF rekvizīti: Latvijas Montessori Fonds, reģistrācijas numurs 40008268910, LV77UNLA0055000360038

Jauna GDPR politika

Šīs Politikas privātuma paziņojuma mērķis ir paredzēts, lai sniegtu informāciju par to, kā LMF izmantos (vai "apstrādās") personas datus par privātpersonām. Šī informācija tiek sniegta, jo GDPR nodrošina privātpersonām tiesības saprast, kā tiek izmantoti viņu dati. Visi ir aicināti izlasīt šo paziņojumu par konfidencialitāti un izprast LMF pienākumus visas savas kopienas priekšā. Šis paziņojums par konfidencialitāti tiek piemērots kopā ar jebkuru citu informāciju. LMF var sniegt informāciju par konkrētu personas datu izmantošanu, piemēram, vācot datus, izmantojot tiešsaistes vai papīra formu. Šis paziņojums par konfidencialitāti ir piemērojams papildus citiem LMF attiecīgajiem noteikumiem un nosacījumiem. Ikvienam, kurš strādā vai darbojas LMF vārdā (tostarp personāls, brīvprātīgie, valdes locekļi un pakalpojumu sniedzēji), arī jāapzinās un jāievēro LMF personāla datu aizsardzības politika, kas arī sniedz papildu informāciju par to, kā personas dati par šīm personām tiks izmantotas.

LMF apņemas saglabāt personisko informāciju, kuru jūs mums darāt zināmu (uz papīra, pa telefonu vai internetā), precīzu, aktuālu un konfidenciālu. Atbildība par datu aizsardzību neuzliek LMF pienākumu iecelt datu aizsardzības inspektoru, bet Operāciju vadītājs uzņemsies atbildību par datu aizsardzības noteikumu ievērošanas, pārraudzību, sniedzot par to atskaites personāla vadītājam. Operāciju vadītājs apstrādās visus jūsu pieprasījumus un pieprasījumus attiecībā uz LMF Jūsu personīgo datu izmantošanu (sk. Sadaļu par Jūsu tiesībām zemāk) un centīsies nodrošināt, lai visi personas dati tiktu apstrādāti saskaņā ar šo politiku un GDPR.

Kā mēs vācam personas datus. Mēs apkoposim informāciju par jums laikā, kad iesniedzat pieteikumu vai iegādājaties dalību, kursu, programmu, notikumu, pakalpojumu vai produktu. Laiku pa laikam mēs varam pieprasīt, lai jūs apstiprinātu un, ja nepieciešams, atjauninātu mūsu rīcībā esošo informāciju. Dažkārt mēs varam pieprasīt papildu informāciju, ja to uzskata par nepieciešamu administrēšanai vai pakalpojumu sniegšanai. Jūsu personiskie dati parasti tiks savākti tieši no jums, bet daži no tiem trešajām pusēm var tikt nodoti AMI, piemēram, atsauces un pieteikumi treneru apmācībām. Personas dati, piemēram, e-pasta adreses un eksāmenu rezultāti no praktikantiem, kas mācās mūsu kursos, tiks apkopoti no AMI mācību centriem, un biedru dati, piemēram, e-pasta adreses un dzīvesvietas adreses, tiks apkopoti no saistītām sabiedrībām, kas pārvalda AMI kolektīvo dalību.

Mērķi, kādēļ jūsu dati var tikt apstrādāti. Jūsu personas datus (tostarp sensitīvus personas datus, ja nepieciešams) LMF apstrādā stingri saskaņā ar GDPR, lai: - atbalstītu tās pasniedzējus, apmācību trenerus un studentus / praktikantus mācībās; - uzraudzītu un ziņotu par to panākumiem; • atbalstītu dalības pakalpojumus; - novērtētu, cik labi LMF kopumā darbojas; sazināties ar personālu, biedriem un studentiem / praktikantiem; - pārvaldības plānošanas un prognozēšanas nolūkos, pētījumu un statistikas analīze, tostarp to, kas noteikti vai paredzēti tiesību aktos (piemēram, nodokļu, dažādības vai dzimumu darba samaksas atšķirību analīze); - lai attiecīgās iestādes varētu uzraudzīt LMF veiktspēju un attiecīgi iejaukties vai palīdzēt ar darbībām, ja nepieciešams; - sniegtu un saņemtu informāciju un atsauces par iepriekšējo, pašreizējo un paredzamo personālu; - sniegt un saņemt informāciju par kādreizējiem, pašreizējiem un potenciālajiem studentiem / praktikantiem; - sniegtu un saņemtu informāciju un atsauces par kādreizējiem, pašreizējiem un potenciālajiem treneriem; - uzraudzītu (atbilstoši) LMF IT un sakaru sistēmu izmantošanu saskaņā ar LMF pieņemamo lietošanas politiku; - izmantotu fotoattēlus publikācijās, tīmekļa vietnē un (attiecīgā gadījumā) sociālo mediju kanālos saskaņā ar LMF politiku par attēlu uzņemšanu, glabāšanu un izmantošanu; un - citi pamatoti mērķi, kas saistīti ar LMF darbību.

Ja vien jūs neesat pieprasījis citādi, LMF var arī izmantot jūsu kontaktinformāciju, lai nosūtītu jums reklāmas un mārketinga informāciju pa pastu, e-pastu un SMS par LMF un tā darbībām. Kad jūs iesniedzat informāciju, izmantojot mūsu vietni, jums būs iespēja atteikties no mārketinga informācijas saņemšanas. Ja jūs vēlāk izlemjat, ka jūs drīzāk negūtu šādu informāciju, tad visiem mūsu e-pasta ziņojumiem ir iespēja "atteikties no abonēšanas" vai arī varat sazināties ar montessori.fonds@gmail.com

Ja vēlaties saņemt informāciju, bet neesat to izvēlējies, varat to izdarīt, nosūtot e-pastu uz montessori.fonds@gmail.com

Trešās puses, ar kurām mums var būt nepieciešams dalīties ar jūsu personīgajiem datiem. Laiku pa laikam LMF var pieprasīt nodot jūsu personas datus (tostarp konfidenciālus personas datus, ja nepieciešams) trešajām personām, tostarp vietējām un valsts iestādēm, kā arī profesionāliem padomdevējiem, kuri apstrādās datus: • ievērojot likumu, piemēram, lai izpildītu tiesas nolēmumu vai, ja to pieprasa valdības vai vietējās pašvaldības departaments, kuram ir likumīga tiesības iegūt informāciju; • atbildot uz policijas vai vietējās pašvaldības dienesta pieprasījumu saistībā ar mūsu pienākumiem attiecībā uz bērnu aizsardzību; • ļaut attiecīgajām iestādēm uzraudzīt LMF veiktspēju; • apkopot statistikas informāciju (parasti lieto anonīmi); • nodrošināt finansējumu LMF (un, ja vajadzīgs, privātpersonu vārdā); • ļaut treneriem un studentiem / praktikantiem piedalīties novērtēšanā un uzraudzīt progresu un izglītības vajadzības; • iegūt atbilstošu profesionālo padomu un nodrošinājumu AMI; • ja atsauces vai citu informāciju pieprasa cita izglītības iestāde vai darba devējs, kuram tās ir iesniegušas pieteikumu; • ja citādi noteikts ar likumu; un• citādi, ja tas ir pamatoti vajadzīgs LMF darbībai. Visbeidzot, saskaņā ar GDPR, dažām LMF apstrādes darbībām tās vārdā veic trešās personas, piemēram, IT sistēmas, tīmekļa izstrādātāji vai mākoņu glabāšanas pakalpojumu sniedzēji. Personas dati tiks uzglabāti droši un tikai saskaņā ar LMF īpašajiem norādījumiem, kas vienmēr tiks noformēts sadarbības līgumā. Mēs varam nodot šo informāciju citām cienījamām trešo personu organizācijām, kā izskaidrots iepriekš, un tās var glabāt savu informāciju Eiropas Ekonomikas zonā vai ārpus tās. Mēs varam arī uzglabāt informāciju papīra veidā. Diemžēl informācijas pārraide internetā nav pilnīgi droša; jebkura pārraide ir jūsu pašu risks. Tiklīdz esam saņēmuši jūsu informāciju, mums ir pieejamas piemērotas fiziskās, elektroniskās un vadības procedūras, lai aizsargātu un nodrošinātu informāciju, ko mēs iegūstam tiešsaistē. Kaut arī mēs nevaram garantēt, ka datu zudums, ļaunprātīga izmantošana vai izmaiņas netiks veiktas, kamēr tā ir mūsu kontrolē, mēs darām visu iespējamo, lai mēģinātu to novērst. Ja jums ir nepieciešama parole, lai jūs varētu piekļūt mūsu vietnes daļām, tas ir jūsu pienākums saglabāt šo paroli konfidenciālu. Lūdzu, nenododiet savu paroli nevienam.

Ja jums rodas kādi konkrēti jautājumi par to, kā tiek piemērota mūsu saglabāšanas politika vai vēlaties pieprasīt personas datus, kurus jūs vairs neuzskatāt par atbilstošiem, lūdzu, sazinieties ar LMF operāciju vadītāju montessori.fonds@gmail.comTomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka LMF bieži vien būs likumīgi un nepieciešami iemesli nesniegt dažus personas datus pat pēc šāda pieprasījuma.

Ko LMF nedarīs ar jūsu informāciju. Mēs nekad nenodosim jūsu informāciju citām organizācijām, lai tās izmantotu saviem nolūkiem. Jūsu Likumiskiem Pārstāvjiem ir dažādas tiesības saskaņā ar GDPR, lai piekļūtu un izprastu LMF rīcībā esošos personas datus, un dažos gadījumos lūdz to izdzēst vai labot, vai arī to nodot citiem, vai LMF pārtraukt tā apstrādi, bet uz to attiecas daži izņēmumi un ierobežojumi. Jebkura persona, kas vēlas piekļūt vai grozīt savus personas datus vai vēlas to pārsūtīt citai personai vai organizācijai vai kam ir kāds cits iebildums pret to, kā tiek izmantoti viņu personas dati, rakstiski iesniedz viņu pieprasījumu Vadītājam. LMF centīsies reaģēt uz visiem šādiem rakstiskiem pieprasījumiem, tiklīdz tas būs praktiski iespējams, un jebkurā gadījumā ar likumu noteiktajiem termiņiem (pieprasījumiem par piekļuvi informācijai tas ir viens mēnesis). LMF labāk spēs ātri reaģēt uz mazākiem mērķtiecīgiem informācijas pieprasījumiem. Ja informācijas pieprasījums ir acīmredzami pārmērīgs vai līdzīgs iepriekšējiem pieprasījumiem, LMF var lūgt jūs pārskatīt vai pieprasīt samērīgu maksu (bet tikai tad, ja to atļauj GDPR). Lai iegūtu plašāku informāciju par savām tiesībām, lūdzam, apmeklējiet ES GDPR portālu.

Datu precizitāte un drošība. LMF centīsies nodrošināt, ka visi personas dati, kas tiek turēti saistībā ar personu, ir pēc iespējas precīzāki un aktuāli. Personām ir jāinformē operāciju vadītājs par jebkādām nozīmīgām svarīgas informācijas izmaiņām, piemēram, kontaktinformāciju, kas tiek turēta par tām. Personai ir tiesības pieprasīt, lai jebkura novecojusi, neatbilstoša vai neprecīza informācija, vai arī informācija par personu tiktu dzēsta vai labota (ievērojot noteiktus GDPR atbrīvojumus un ierobežojumus): lūdzam, skatiet iepriekš norādīto informāciju par to, kāpēc LMF var būt nepieciešams apstrādāt savus datus, ar ko jūs varat sazināties, ja nepiekrītat. LMF veiks atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību par personām, tostarp politiku attiecībā uz tehnoloģiju un ierīču izmantošanu un piekļuvi sistēmām. Viss personāls, brīvprātīgie un valdes locekļi tiks informēti par šo politiku un viņu pienākumiem saskaņā ar GDPR un saņems atbilstošu apmācību.