Документы

Документы

Stratēģiskais mērķis 2017-2018 Darbība 2019 Darbība 2020 Darbība
Izveidot un popularizēt Latvijas Montessori fonda mājas lapu Izstrādāt vietni
Sociālo mediju veicināšana (izveidot Facebook lapu un YouTube kanālu)
Sniegt informāciju vecākiem un skolotājiem.
Darbs ar vietnes auditoriju, nosūtot ikmēneša aktuālo informāciju.
Informācijas pievienošana vietnei.
Saite info apmaiņai ar partneriem.
Izveidot platformu vecākiem un skolotājiem, kur viņi var pavadīt laiku un dalīties pieredzē vai uzdot jautājumus.
Izstrādāt stratēģiju Montessori pirmsskolas izglītības standartu ieviešanai
Iegūt informāciju par to, kā citi AMI asociācijas biedri (krievu), ir veikuši AMI standartu ieviešanu. Analizēt to, kā tiek veidotas un attīstās Montesori skolas Latvijā, analizēt esošās pamatnostādnes
Izstrādāt programmu, ņemot vērā latviešu kultūras atšķirības. Ieviest AMI standartu Rigele Montessori skolai
Analizēt, kā programma darbojas.
Uzzināt, kādi ir atskaites punkti.
Izveidot visaptverošu Montessori skolas programmu,
pārveidot uz AMI standartu.
Panākt Montessori izglītības atzīšanu valdības, citu iestāžu un institūciju līmenī
Popularizēt Montessori metodi digitālajos plašsaziņas līdzekļos, piemēram, ģimenes portālos. Nosūtīt uzaicinājumu Izglītības Ministrijas pārstāvjiem apmeklēt Montesori skolu
Veikt pētījumu par to, kā Montessori pieeja var mainīt bērna uzvedību un veicināt būtisku cilvēka īpašību attīstību mūsdienu pasaulē
Pētījumu rezultātu publicēšana
Izveidot Montessori nodarbības vecākiem un grūtniecēm sadarbībā ar izglītības iestādēm
Attiecībā uz Rigele Montessori skolu
- nodrošināt nodarbības vecākiem,
- nodrošināt nodarbības grūtniecēm
Popularizēt nodarbības vecākiem
Nodrošināt vēl 2 vietas nodarbībām vecākiem
Popularizēt nodarbības grūtniecēm
Ieviest apmācības programmu grūtniecēm
Palielināt AMI sertificēto pasniedzēju skaitu
Pirmie pasniedzēji apmācīti līdz 2018. gada septembrim
Nodrošināt skolotājiem finansiālu atbalstu, lai uzsāktu AMI apmācību, piešķirot tiem vienu gadu kursu
Darbs pie AMI apmācības sertificēšanas Latvijā.
Montessori organizēta kultūras un izglītojoša ekskursija pa vēsturiskajām vietām, apmeklējot arī AMI sertificētos apmācības centrus
Ceļojumu programmu izstrāde
Budžeta aprēķini
Sadarbība ar skolām, kuras plāno apmeklēt
Iepriekšējs paziņojums par ceļojumu
Vasaras ekskursija
Organizēt pirmo Baltijas Montessori konferenci
Sadarboties ar Lietuvas un Igaunijas Montessori biedrībām
Nosūtīt uzaicinājumu starptautiskajiem runātājiem
Konferenču programmu izstrāde
Baltijas Montessori konference
Pirmā Baltijas Montesori konferences rezultātu izpēte
Baltijas Montessori konferences rezultāti mūsdienu izglītībai.